DasCoin

The Internet of Value

Internet wartości

Czym jest DasCoin?

The Currency of Trust

   DasCoin to emitowana od 31 marca 2017 roku kryptowaluta. Została zaprojektowana tak, aby posiadała maksymalny potencjał by móc zostać zaakceptowaną przez większość społeczności użytkowników kryptowalut, biznes, usługodawców, handlowców czy instytucje finansowe. Już w fazie powstawania koncepcji założono, że DasCoin będzie spełniał wymogi stawiane przez regulacje prawne dotyczące AML (Anti-Money Laundering - przeciwdziałanie praniu pieniędzy), CFT (Combating Financing of Terrorism - zwalczanie finansowania terroryzmu) i im podobne. DasCoin realizuje także zasadę KYC (Know Your Customer - poznaj swojego klienta) powszechnie obecnie stosowaną w bankowości i finansach. Nie będzie więc przeszkód, aby w przyszłości DasCoin uległ adopcji także przez banki centralne i instytucje rządowe.

 
DasNet

   DasCoin nie powstał sam dla siebie, ale jest częścią dużo większego projektu. W oparciu o blockchain zaprojektowany na jego potrzeby, zostało stworzone internetowe środowisko o nazwie DasNet, prywatna sieć o zasięgu globalnym. Wykorzystując jej możliwości dostępne są: bezpieczny portfel (DasWallet), giełda (DasExchange), inteligentne kontrakty (smart contracts), płatności mobilne (DasPay), dedykowane projekty (takie jak np. Blockchain Afryka, czy współpraca z Julienem Fournie), usługi sieciowe, aplikacje dla biznesu, oraz oczywiście bicie kryptowaluty. Ekosystem DasCoina pozwolił na uruchomienie platformy (Das33) wspierającej innowacyjne projekty innych przedsiębiorców, a finansowane przez społeczność NetLeaders. Już niedługo spodziewamy się powstania platformy sprzedażowej (DasMarketplace).

 
Licencje

Projekt realizowany jest w oparciu o finansowanie społecznościowe. Przystąpić do niego można wykupując jedną z sześciu oferowanych przez NetLaeders licencji. Umożliwiają one finansowe wsparcie projektu. W zamian za to przyznawany jest dostęp do środowiska DasNet i zainstalowanego tam oprogramowania, oraz tokeny (jednostki uczestnictwa) nazywane w tym przedsięwzięciu cyklami. Stanowią one swego rodzaju wewnętrzną jednostkę rozliczeniową. Swoją pulę cykli nabywca może przeznaczyć na "opłacenie" dostępnych w środowisku DasNet usług. Jedną z nich jest bicie (minting) kryptowaluty. Jej efektem jest zamiana posiadanych cykli na DasCoiny. Nie jest to jednak jedyny sposób na to, aby stać się posiadaczem kryptowaluty DasCoin. Bezpośredni zakup DasCoina możliwy jest już także na giełdach kryptowalut.

 
Multilevel Marketing

O wartości kryptowaluty decyduje w głównej mierze prawo popytu i podaży. Na popyt, w pośredni sposób wpływa wielkość społeczności zdecydowanej na korzystanie z danej kryptowaluty. Budowanie takiej społeczności w przypadku Bitcoina trwało kilka lat. Twórcy DasCoina postanowili zdecydowanie skrócić ten okres. Aby dotrzeć z informacją do swoich potencjalnych inwestorów i klientów postawili na marketing sieciowy (MLM), system dystrybucji od lat sprawdzony na świecie. Poza wzrostem potencjału ekonomicznego rozwijającej się społeczności, wzrostem wartości kryptowaluty, możliwy jest do osiągnięcia indywidualny dochód poszczególnych osób zaangażowanych w rozwój projektu.

 

Poniżej próbki z kolekcji multimediów poruszających wybrane zagadnienia, które mam nadzieję pozwolą zorientować się w podstawowych kwestiach opisanego powyżej projektu.

Proponuję zapoznać się z oficjalnymi stronami projektu NetLeaders.com, Dascoin.com oraz Das33.io.
Napisz do mnie a pomogę w zakupie licencji. W celu rejestracji konta w NetLeaders skorzystaj z linka NOWE KONTO.

 

 

 

 

 

Więcej filmów