• Bramofon 01
  • Bramofon 02
  • Bramofon 03
  • Bramofon 04
  • Bramofon 05
  • Bramofon 01
  • Bramofon 02
  • Bramofon 03
  • Bramofon 04
  • Bramofon 05

 

Projekt powstał w okresie kiedy serwisowałem sprzęt telekomunikacyjny. Zaprzyjaźnieni instalatorzy central telefonicznych zgłosili interesującą potrzebę. Otóż jedną z funkcji tych central była możliwość obsługi bramofonu. Zdarzali się jednak inwestorzy, którzy chcieli aby kilku abonentów w budynku mogło niezależnie z tego bramofonu korzystać. Producent central nie oferował wtedy jeszcze modułu "multibramofonu". Pozostawało im zatem jedynie instalowanie przy wejściu wielu pojedynczych bramofonów. Nie zawsze było na to wystarczająco dużo miejsca. Zaproponowałem zatem rozwiązanie pozwalające z pojedynczego centralowego bramofonu wywołać jednego z kilku abonentów, przeprowadzić rozmowę i umożliwić mu otworzenie drzwi.
Prototyp ze zdjęć posiada dwa tory abonenckie. Realizowane urządzenia obsługiwały ich dziesięć.